Adoracja Cudownego Pana Jezusa w Mogile


NOCNE CZUWANIA W SANKTUARIUM


Jednym ze szczególnych miejsc, gdzie Pan Bóg w sposób wyjątkowy okazuje Swoje Miłosierdzie jest MOGIŁA, gdzie cudowny wizerunek Ukrzyżowanego Chrystusa przyciągał i wciąż przyciąga wiernych. Wielu pielgrzymów przybywa do Mogiły na pierwsze piątki miesiąca. W 2008 roku obchodziliśmy 30 Rocznicę mogilskich nocnych czuwań pierwszopiątkowych.

Na czuwania przed Cudownym Panem Jezusem w I-sze piątki miesiąca przybywają do Mogiły liczne pielgrzymki oraz osoby indywidualne. Uczestniczą w nich również wierni z ziemi olkuskiej. Do Mogiły można dojechać autokarem wyjeżdżającym z Olkusza w pierwsze piątki miesiąca spod przystanku przy trasie Katowice – Kraków (obok banku PKO; idąc od ul. Kościuszki, pierwszy przystanek po prawej stronie na trasie) o godz. 17.00. Powrót również autokarem (w ustalonym czasie). Albo też indywidualnie.

Cudowna figura Chrystusa Ukrzyżowanego
Historia Sanktuarium Świętego Krzyża w Mogile rozpoczyna się w XIII wieku, gdy krakowski Biskup Iwo Odrowąż sprowadził do podkrakowskiej wioski Mogiły OO. Cystersów w 1222 r. (por., tak jak słowa z początku lidu: „Krótkie opowiadanie o Cudownym Panu Jezusie Mogilskim”, zebrał br. K. Jankosz). Udokumentowana historia opactwa w Mogile sięga 1220 roku. Historia cudownego Wizerunku zaczyna się sto lat później (Opactwo Cystersów w Krakowie-Mogile – z internetu). Od tego czasu, z upływem lat wzrasta ilość łask i cudów wypraszanych u Pana Jezusa Mogilskiego.
Wielką czcicielką Cudownego Pana Jezusa była królowa Bona. Opowiadanie głosi, że kiedy ciężko zachorowała, zapragnęła, aby jej przyniesiono trochę włosów Pana Jezusa do potarcia. Nikt nie miał odwagi, by Panu Jezusowi podciąć włosy. Ale znalazł się ktoś niegodziwy i nocą uciął ich trochę. Następnie zaniósł królowej, która szybko wyzdrowiała. Ale od tego czasu, jak głosi podanie, Panu Jezusowi włosy - rosnące dotąd - przestały rosnąć („Krótkie…”, jw.).
Do Cudownego „Pana Jezusa Mogilskiego modlą się ludzie już przeszło 750 lat. Polecali się Jego opiece królowie i książęta polscy; kardynałowie, biskupi i kapłani, a 9 czerwca 1979 roku i sam Ojciec Święty Jan Paweł II”. Ale także „do Cudownego Chrystusa Ukrzyżowanego garnie się lud polski, który przez cały rok, a szczególnie w pierwsze piątki każdego miesiąca na modlitewne czuwanie i w czasie odpustu Podwyższenia Krzyża św. od 14 do 21 września licznie nawiedza to święte miejsce” („Nowenna do Cudownego Pana Jezusa Mogilskiego” /wstęp/).

Nocne czuwania
Kult Cudownego Pana Jezusa, obok licznych Łask, cudów i nawróceń, jeszcze bardziej się ożywił od września 1977 roku przez comiesięczne nocne czuwania. Z okazji 60-lecia objawień fatimskich grupa wiernych z Sanktuarium mogilskiego wraz z Ojcem Benignusem udała się do Turzy Śląskiej, gdzie w szczególny sposób czczona jest Matka Boża Fatimska. Poznając orędzie MB Fatimskiej pielgrzymi dowiedzieli się o nocnych czuwaniach pokutnych, które tam się odbywają i zostali zachęceni, by i w Mogile takie czuwania się odbywały.
W tym samym jeszcze roku Ojciec Opat Bogumił Salwiński ogłosił, że nocne czuwania przed Cudownym Panem Jezusem będą się odbywać w ostatni piątek miesiąca, począwszy od września. Od października 1978 roku (a więc 30 lat temu) zostały przeniesione na I piątki miesiąca. „Rozpoczynają się one w I piątek o godz. 19 Drogą Krzyżową i Mszą Św. o godz. 20 oraz procesją przebłagalną z Najświętszym Sakramentem. Druga Msza św. jest odprawiana o północy w kaplicy Cudownego Pana Jezusa w intencji wszystkich pielgrzymów. Po Mszy św. wynoszona jest na główny ołtarz kopia Matki Bożej z Syrakuz, która w 1953 r. płakała ludzkimi łzami. (Mała płaskorzeźba Niepokalanego Serca Matki Bożej została przywieziona z Rzymu w roku Jubileuszowym 1975 poświęcona przez Ojca Św. Pawła VI)” („Krótkie…”, jw.). Pielgrzymi mają możliwość ucałowania zarówno Relikwii Krzyża Świętego, jak kopii MB z Syrakuz.

Oprac. Tomasz Wilczyński

Dodano dnia 07 Aug 2009 przez Jarek

32-300 Olkusz, ul. Szpitalna 1.
Tel. Kancelaria: (0-32) 643-15-20; fax (0-32) 647-81-57 Tel. Ks. Proboszcz:(0-32) 643-08-91
e-mail Parafii: bazylika@bazylika.pl
All rights reserved. Copyright © by Bazylika Olkusz 2003.
Graphics by kordian, HTML & PHP by bartm