HISTORIA PARAFII


HISTORIA PARAFII ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W OLKUSZU
(tekst zaczerpnięto z książki Włodzimierza Leśniaka "Olkuska Bazylika św. Andrzeja na tle dziejów miasta i parafii" str. 53 - 66)


Zawiązkami pierwszych parafii w Polsce stały się kościoły budowane poza terenami grodów. Proces ten rozpoczął się w końcu XI wieku, a z początkiem wieku XII powstawały już liczne kościoły we wsiach i miastach. Chwalony był Bolesław Krzywousty (1102-1138), który jako władca pobożny bardziej dbał o zakładanie domów bożych niż o budowę miast i grodów. Chociaż organizacja systemowej sieci parafialnej rozwinęła się dopiero po soborze laterańskim w 1215 roku, to kościoły te były już faktycznie parafialnymi; pełniły funkcje „publiczne" i uzyskiwały własne podstawy materialne, a ich sieć stawała się coraz gęstsza.

 
Kalendarium


1184 - pierwszy historyczny zapis potwierdzający istnienie olkuskiej parafii.

1317 - pierwsza wzmianka o kościele Św. Andrzeja.

1325-1327 - poświadczony po raz pierwszy proboszcz Stanisław. Parafia olkuska wysyła świętopietrze o wysokości 5 florenów.

XV wiek - dobudowanie kaplicy św. Anny.

Druga połowa XV w. - powstanie słynnego średniowiecznego poliptyku.

1553 - pożar budynków koło kościoła.

1584 - wielki pożar miasta i kościoła.

Koniec XVI wieku - budowa nowej szkoły parafialnej przy kościele.

1594 - fundacja stall w prezbiterium.

1620 - budowa kaplicy Amendziańskiej. W tym samym wieku dobudowano duży i mały przedsionek kościoła.

1617-1623 - powstanie pięknych barokowych organów autorstwa Jana Hummla z Norymbergii.

 
32-300 Olkusz, ul. Szpitalna 1.
Tel. Kancelaria: (0-32) 643-15-20; fax (0-32) 647-81-57 Tel. Ks. Proboszcz:(0-32) 643-08-91
e-mail Parafii: bazylika@bazylika.pl
All rights reserved. Copyright © by Bazylika Olkusz 2003.
Graphics by kordian, HTML & PHP by bartm