Podziękowanie za pracę Sióstr i Księży


Podziękowanie Siostrom Zakonnym oraz Kapłanom za pracę w parafii p. w. Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu, wypowiedziane przez Ks. Proboszcza w dniu 25 sierpnia 2010 r. podczas Mszy św. o godz.18.00.

Słowa Boże w liturgii dnia dzisiejszego zaczerpnięte z drugiego Listu św. Pawła do Tesaloniczan są wielkim dziękczynieniem wypowiedzianym przez Apostoła Najlepszemu Bogu i wszystkim braciom w wierze.
Pragniemy gorąco podziękować zarówno Siostrom: Jadwidze Bączar i Zycie Łapa, jak i Księżom, których ostatnio Ks. Biskup skierował na inne placówki duszpasterskie w diecezji.

 
Omówienie sprawy odszkodowania dla parafii od Gminy Olkusz


Ze wzruszeniem słuchamy dzisiaj fragmentu Księgi Nehemiasza o tym, jak lud Starego Przymierza domagał się czytania księgi prawa Mojżeszowego i jak ogromnie był wdzięczny, płakał z radości. I ta radość w Panu była jego ostoją, ostoją była pewność, że to Pan przemawia, że Pan jest ze swoim ludem, że On ich czyni wolnymi.

 
Schola parafialna we Włoszech


ZAGRAJMY KOLĘDĘ JEZUSOWI!

Zagrali kolędę Jezusowi – i to jak! Młodzi, zdolni i pełni entuzjazmu członkowie scholi z olkuskiej parafii św. Andrzeja zawitali aż do Italii, aby mieszkającej tam Polonii i naszym przyjaciołom Włochom przekazać przygotowany specjalnie dla nich, bożonarodzeniowy upominek – niepowtarzalną atmosferę tradycyjnych, polskich Świąt, utrwaloną w radosnych dźwiękach kolęd i pastorałek.

 
Adoracja Cudownego Pana Jezusa w Mogile


NOCNE CZUWANIA W SANKTUARIUM


Jednym ze szczególnych miejsc, gdzie Pan Bóg w sposób wyjątkowy okazuje Swoje Miłosierdzie jest MOGIŁA, gdzie cudowny wizerunek Ukrzyżowanego Chrystusa przyciągał i wciąż przyciąga wiernych. Wielu pielgrzymów przybywa do Mogiły na pierwsze piątki miesiąca. W 2008 roku obchodziliśmy 30 Rocznicę mogilskich nocnych czuwań pierwszopiątkowych.

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
32-300 Olkusz, ul. Szpitalna 1.
Tel. Kancelaria: (0-32) 643-15-20; fax (0-32) 647-81-57 Tel. Ks. Proboszcz:(0-32) 643-08-91
e-mail Parafii: bazylika@bazylika.pl
All rights reserved. Copyright © by Bazylika Olkusz 2003.
Graphics by kordian, HTML & PHP by bartm