Porządek Mszy Świętych


Niedziela:
Bazylika - 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 17:00
Dom Pomocy Społecznej - godz. 7:15
Kaplica w Olewinie - godz. 9:00 (od I niedzieli maja do ostatniej niedzieli października).

Dni powszednie:
od lutego do końca września: 6:30, 7:00, 8:00, 18:00
od października do końca stycznia: 6:30, 7:00, 8:00, 17:00

 
Nasi Księża


Ks. MIECZYSŁAW MIARKA

- proboszcz parafii
- kanonik gremialny i prepozyt Kapituły Kolegiaty Olkusko - Pilickiej

Ks. STEFAN ROGULA

- penitencjarz,
- kanonik gremialny Kapituły Wiślickiej,
- kanonik gremialny i prepozyt Kapituły Kolegiaty Olkusko - Pilickiej,
- dziekan, wizytator urzędów i parafii dziekańskich,
- sędzia diecezjalny,
- kapelan honorowy Jego Świątobliwości,
- e-mail: rogula@bazylika.pl

Ks. Paweł Górka
- wikariusz,
- prefekt Gimnazjum nr 3 w Olkuszu
ks. Jacek Olchawa
- wikariusz,
- prefekt I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu
Ks. Mariusz Socała
- wikariusz,
- prefekt Zespołu Szkół nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu

Ks. Mariusz Olejnik
- wikariusz,
- prefekt IV Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszuks. Marcin Olszewski
- wikariusz,
- prefekt Zespołu Szkół nr 1 w Olkuszu
Ks. Stanisław Kołakowski
- rezydent

 
Duszpasterstwo


Dni i godziny pracy kancelarii parafialnej:

- Poniedziałek - 10:00 - 12:00
- Wtorek - 10:00 - 12:00 oraz 16:00 - 18:00
- Środa - 10:00 - 12:00 oraz 16:00 - 18:00
- Czwartek - 10:00 - 12:00
- Piątek - 10:00 - 12:00 oraz 16:00 - 18:00
- Sobota - 9:00 - 10:00
tel. (0-32) 643-15-20
e-mail: kancelaria@bazylika.pl

 
Ruchy katolickie działające w Parafii


Chór Parafialny - czwartek, godz. 18:00 - opiekun: mgr Jan Kućmierczyk - dyrygent

Dzieci Maryi - piątek, godz. 16:00 - opiekun: ks. Mariusz Socała

Schola - opiekun: ks. Stanisław K.

Ministranci - opiekun: ks. Paweł

Koło Żywego Różańca - I niedziela miesiąca, godz. 8.30 - opiekun: ks. Proboszcz

 
32-300 Olkusz, ul. Szpitalna 1.
Tel. Kancelaria: (0-32) 643-15-20; fax (0-32) 647-81-57 Tel. Ks. Proboszcz:(0-32) 643-08-91
e-mail Parafii: bazylika@bazylika.pl
All rights reserved. Copyright © by Bazylika Olkusz 2003.
Graphics by kordian, HTML & PHP by bartm