Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże.


Chrzest:
- Podczas Mszy św. w trzecią niedzielę miesiąca o godz. 14.00
- W uzasadnionych przypadkach w kancelarii parafialnej można uzgodnić inny termin.

Bierzmowanie:
- Do Sakramentu Bierzmowania przystępuje młodzież III kl. gimnazjum. Zgodnie z zaleceniem Episkopatu Polski sakrament ten powinien być przyjmowany w parafii zamieszkania. Zainteresowani osobiście zgłaszają się do kancelarii parafialnej i wyrażają pragnienie przygotowania się do tego sakramentu. Przypominamy o tym w ogłoszeniach parafialnych od maja do sierpnia. Począwszy od września kandydaci do bierzmowania uczestniczą we Mszy św. niedzielnej o godz. 10.00 a w czwartą niedzielę miesiąca o godz. 14.00 wraz z rodzicami. Są także spotkania-katechezy w grupach. Każdego miesiąca, w pierwszy piątek, przystępują do spowiedzi św.

Spowiedź:
Z Sakramentu Pojednania można skorzystać:
- dni powszednie: podczas każdej Mszy św.
– niedziele i święta: pół godziny przed Mszą św.
– pierwszy czwartek miesiąca: 11.00 – 12.00 i od 15.00 do wieczornej Mszy św.
– pierwszy piątek miesiąca: od godz. 15.00 do wieczornej Mszy św.
– soboty Adwentu i Wielkiego Postu: godzinę przed wieczorną Mszą św.

Namaszczenie chorych:
Sakrament Namaszczenia Chorych udzielany jest :
- w Bazylice: osobom starszym i chorym podczas rekolekcji adwentowych i wielkopostnych
- w tym samym okresie kapłni nawiedzają osoby, które wyraziły wolę przyjęcia tego sakramentu, zgłaszając to wcześniej w zakrysti lub kancelarii parafialnej
- Pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej: w Adwencie i Wielkim Poście
- w każdą pierwszą sobotę miesiąca, przez cały rok, kapłani nawiedzają z Komunią św. osoby starsze i chore, które tego pragną.

Małżeństwo:
Wszystkie sprawy związane z Sakramentem Małżeństwa załatwiamy osobiście w kancelarii parafialnej.

Dokumenty wymagane do zawarcia Sakramentu Małżeństwa:
• metryki Chrztu – aktualne- z adnotacją o Bierzmowaniu
• dowody osobiste
• zaświadczenia z USC (do zawarcia małżeństwa konkordatowego) lub dokument ślubu cywilnego
• ostatnie świadectwa z religii
• świadectwa katechizacji przedmałżeńskiej
• zaświadczenia z Poradni Życia Rodzinnego
***
• Jeżeli obydwoje narzeczeni są spoza naszej Parafii, potrzebna jest licencja lub zgoda na spisanie protokołu przedmałżeńskiego i pobłogosławienie małżeństwa, od własnego Proboszcza.
- Z powyższymi dokumentami zgłaszamy się do kancelarii parafialnej nie później niż 3 miesiące przed ustalonym wcześniej terminem ślubu.

KATECHEZA PRZEDMAŁŻEŃSKA DLA NARZECZONYCH - TERMINY

I. Kurs przedmałżeński rozpocznie się w niedzielę 8 maja 2011 roku. Obejmuje on pięć spotkań w pięć kolejnych niedziel i zakończy się w niedzielę 5 czerwca. Spotkania odbywają się w kaplicy katechetycznej i rozpoczynają się Mszą świętą o godz. 15.00. Zainteresowane osoby przychodzą na pierwsze spotkanie w niedzielę 8 maja. Bliższe informacje w kancelarii parafialnej.


II. Jest możliwość uczestniczenia w kursie przedmałżeńskim, który obejmuje jeden weekend – sobota i niedziela. Na tym kursie liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Ponadto mogą w nim uczestniczyć tylko pary (wykluczone jest uczestnictwo tylko narzeczonej lub tylko narzeczonego).

Kolejne spotkania obejmujące sobotę i niedzielę będą w dniach 2 - 3 IV 2011 oraz 7 - 8 V 2011 roku .
Bliższe informacje i zapisy: p. Andrzej Cieślik, nr tel. 507 868 390.

 
32-300 Olkusz, ul. Szpitalna 1.
Tel. Kancelaria: (0-32) 643-15-20; fax (0-32) 647-81-57 Tel. Ks. Proboszcz:(0-32) 643-08-91
e-mail Parafii: bazylika@bazylika.pl
All rights reserved. Copyright © by Bazylika Olkusz 2003.
Graphics by kordian, HTML & PHP by bartm