Jesteś tutaj

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA

NIEDZIELA BOŻEGO MIłOSIERDZIA

Parafia Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu – 8.04.2018 r.

1.Dzisiejsza Niedziela Miłosierdzia Bożego rozpoczyna 70 Tydzień Miłosierdzia .Ofiary z dzisiejszej niedzieli będą przeznaczone na Caritas, czyli dzieła miłosierdzia Kościoła. Bóg zapłać za dar jałmużny wielkopostnej przekazanych dzisiaj w skarbonkach Caritas. Dzisiaj o godzinie 15.00 w bazylice będzie adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia. Można uzyskać odpust zupełny na zwykłych warunkach /stan łaski uświęcającej, sakramentalna Komunia Święta, modlitwa w intencjach papieskich, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu/ za udział w pobożnych praktykach spełnianych ku czci Bożego Miłosierdzia w kościele lub w kaplicy, albo przynajmniej za odmówienie przed Najświętszym Sakramentem, wystawionym publicznie lub ukrytym w tabernakulum, modlitwy Ojcze nasz, Wierze w Boga, dodając wezwanie do Jezusa Miłosiernego/ np. Jezu Miłosierny, ufam Tobie/. Udziela się odpustu zupełnego osobom, które nie mogą opuścić swego mieszkania, jeśli wyrzekają się jakiegokolwiek grzechu i maja zamiar po zaistnieniu dogodnych warunków przyjąć sakramenty pojednania i Komunii Świętej, odmówią przed wizerunkiem Pana Jezusa Miłosiernego modlitwę Ojcze nasz, Wierzę w Boga, dodając wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego/ np. Jezu ufam Tobie.

2.Jutro Kościół obchodzi , przeniesioną w tym roku z racji Niedzieli Palmowej liturgiczną uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzień ten jest obchodzony jako dzień świętości życia. Msze Święte będą odprawione o godzinie 7.00, 8.30, 10.00 i 18.00.

Jutro 9 kwietnia zapraszamy na Mszę św. wieczorną o 18.00 wszystkich, którzy podjęli się Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego zagrożonego zagładą. Zapraszamy także tych wszystkich , którzy kiedykolwiek adoptowali duchowo lub chcieliby wziąć w obronę takie dziecko i modlić się o uratowanie jego życia przez dziewięć miesięcy. Przynieśmy ze sobą świece. Policzmy się ilu nas jest zatroskanych o los najbardziej bezbronnych. Przypomnijmy krótko czym jest Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego zagrożonego zagładą.

Kilka myśli z dyskusji nad przyczynami aborcji i możliwymi rozwiązaniami

, - ubóstwo kobiety (jeśli nie może liczyć na niczyją pomoc, może anonimowo pozostawić dziecko w szpitalu, który szybko trafi do adopcji, okno życia)

, - ciąża z gwałtu (dziecko nie jest winne przestępstwu, nie można go karać),

- wada wrodzona dziecka (choroba jest wezwaniem do jej leczenia,)

- kobieta ma prawo do swojego ciała (płód ludzki pod względem genetycznym, medycznym i każdym innym jest odrębnym autonomicznym organizmem a nie intruzem)

, - kobieta ma prawo do wolności (ale z tym wiąże się odpowiedzialność i respektowanie praw innych np. właśnie dziecka),

- strach przed porodem (poród może się odbyć pod całkowitym znieczuleniem),

-strach przed obowiązkami wynikającymi z macierzyństwa (wsparcie rodziny i położnych),

Czym jest Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego zagrożonego zagładą?

Jest to otoczenie duchową, modlitewną opieką: - jednego dziecka - nienarodzonego, - wiadomego Bogu, - zagrożonego śmiercią. Na czym polega Duchowa Adopcja? Polega na codziennej modlitwie: - przez 9 miesięcy, - w intencji dziecka, - oraz o nawrócenie tych, którzy nie chcą jego urodzenia). Odmawia się: - 1 tajemnice różańca (10 Zdrowaś Maryjo, 1 Ojcze nasz, 1 Chwała Ojcu) - codzienną modlitwę „Panie Jezu” Można dołączyć dodatkowe praktyki modlitewne i pokutne np.: - uczestnictwo w dzień powszedni we Mszy św. - przyjęcie Komunii św. w intencji dziecka, - Koronka do Bożego Miłosierdzia, - czytanie Pisma Świętego lub Katechizmu, - post.

3. Następna niedziela, jako trzecia miesiąca ,jest w naszej parafii niedzielą większej ofiarności na potrzeby konserwacji organów Hansa Hummla w naszej bazylice- dziękujemy za zrozumienie i ofiarność.

4. W niedzielę 15.04 o godz. 14.00 Msza Św. z konferencją dla kandydatów przygotowujących się do sakramentu bierzmowania, rodziców i świadków- obecność obowiązkowa.