Jesteś tutaj

III NIEDZIELA ZWYKŁA

Parafia Św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu – 21.01.2017 r.

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Przeżywamy dziś trzecią Niedzielę zwykłą w ciągu roku. Mszę Świętą o godzinie 17.00 odprawi Ksiądz Biskup Piotr Skucha, a po Mszy Świętej będzie koncert kolęd – serdecznie zapraszamy.

2.Dzisiejsza niedziela, jako trzecia miesiąca ,jest w naszej parafii niedzielą większej ofiarności na potrzeby konserwacji organów Hansa Hummla w naszej bazylice- dziękujemy za zrozumienie i ofiarność.

3. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• we środę, 24 stycznia – św. Franciszek Salezy, biskup i doktor Kościoła, wybitny pisarz, patron dziennikarzy i prasy katolickiej,
• we czwartek 25 I – św. Paweł Apostoł, nawrócony prześladowca pierwszych chrześcijan, gorliwy głosiciel Ewangelii wśród pogan,
• we piątek, 26 stycznia – święci Tymoteusz i Tytus, biskupi pierwszych wieków chrześcijaństwa
• w sobotę, 27 stycznia – bł. Jerzy Matulewicz, biskup,
• w niedzielę, 28 stycznia – św. Tomasz z Akwinu, doktor Kościoła i jeden z najwybitniejszych myślicieli w dziejach chrześcijaństwa

4.W dzisiejszą niedzielę o godzinie 15.00 uczniowie klas III Szkoły Podstawowej zapraszani są wraz z rodzicami na Msze Świętą. Podczas wspólnej Eucharystii będzie poświęcenie książeczek do nabożeństw.

5.W sobotę-27 Stycznia , odbędzie się spotkanie formacyjne Wspólnoty Emmanuel , Początek spotkania godz. 15 00 w Kaplicy św. Jana Kantego Koronką do Miłosierdzia Bożego , a także , uwielbienie , adoracja , nauczanie , modlitwa wstawiennicza , Msza Św. oraz tradycyjnie kawa, herbata . Zapraszamy wszystkich chętnych .

6.Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji Świętej Maryi z Nazaretu i Matki Kościoła organizuje Zimową Sesję Rekolekcyjną w dniach 2.02-4.02.2018 r. w Parafii Św. Maksymiliana w Olkuszu.

7.Wydział Duszpasterstwa Rodzin zaprasza na Studium Życia Rodzinnego.
Do udziału w Studium są zaproszeni małżonkowie, katecheci, nauczyciele, młodzież i inne chętne osoby. Studium umożliwia pogłębienie wiedzy dotyczącej małżeństwa i rodziny w świetle Magisterium Kościoła katolickiego, zdobycie umiejętności stosowania i nauczania naturalnych metod rozpoznawania płodności oraz uzyskanie kwalifikacji niezbędnych do podjęcia posługi doradcy życia rodzinnego na poziomie parafialnym.
Studium trwa cztery semestry (marzec 2018 – luty 2020). Zajęcia odbywają się jeden raz w miesiącu w sobotę. Słuchaczami Studium mogą być osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 2 marca 2018 r. w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin w Sosnowcu, ul. Skautów 1 (tel. 32 269-51-70) od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 13.30. Wymagane dokumenty: podanie, życiorys, opinia księdza proboszcza, kopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia wyższych studiów, 3 zdjęcia.

8.Diecezjalna Pielgrzymka do Włoch śladami polskości na Ziemi Włoskiej w dniach 15-21.04.2018 oraz 06-12.10.2018.

9.W przyszłą sobotę, 27 stycznia, zapraszamy na spotkanie noworoczne członków Apostolatu MARGARETKA do sanktuarium NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. Spotkanie rozpocznie Msza św. o godz. 10.00 w intencji o świętość kapłanów i nowe powołania do stanu kapłańskiego i zakonnego. Eucharystię uświetni występ chóru z parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Czeladzi-Piaskach pod dyrekcją Sławomira Nowickiego. Po Mszy św. wspólne spotkanie noworoczne na sali przy sanktuarium.
Na spotkanie zaprasza diecezjalny asystent Apostolatu MARGARETKA ks. Tomasz Zmarzły i kustosz sanktuarium NMP Anielskiej ks. Andrzej Stasiak.

10. Można już nabywać w zakrystii kalendarze misyjne- ofiary złożone za ich zakup wspomogą polskich misjonarzy. Jest już do nabycia kolejny numer parafialnej gazetki „ Andrzejowym Szlakiem”- obejmuje on wydarzenia parafialne i duszpasterskie ostatniego półrocza.

11. Porządek kolędy w najbliższym tygodniu:

Poniedziałek (22 I) – od godz. 15.30
ul. Korczaka bl. 2 i 4
1 ksiądz
ul. Stary Olkusz i ul. Gwarków (najpierw domy z ul. Stary Olkusz Nr 11 i 13; potem ul. Gwarków, następnie Stary Olkusz od Nr 1)
1 ksiądz
ul. Jasna Nr 1 - 24, Astrów
1 ksiądz
ul. Jesionowa, Sienkiewicza, 1 ksiądz

Wtorek (23 I) - od godz. 15.30
ul. Bylicy 2
1 ksiądz
ul. Korczaka bl. 5
1 ksiądz
ul. Korczaka bl. 3 oraz Polna bl. 4
2 księży

Środa (24 I) – od godz. 15.30
ul. Polna bl. 2 i 10
1 ksiądz
ul. Polna bl. 6 i 12
1 ksiądz
ul. Skalska bl. 6 i bl. 8
1 ksiądz
ul. Skalska bl. 7
1 ksiądz

Czwartek (25 I) – od godz. 15.30
ul. Skalska bl. 9 i 10
1 ksiądz
ul. Skalska bl. 11 i 12
1 ksiądz
ul. Skalska bl. 13 i 14
1 ksiądz
ul. Skalska /domy prywatne/ oraz bl. 4, 28
1 ksiądz

Piątek (26 I) – od godz. 15.30
ul. Skalska bl. 17 i 18
1 ksiądz
ul. Skalska bl. 19 i 20
1 ksiądz
ul. Skalska bl. 21 i 22
1 ksiądz
ul. Kwiatowa (od początku), ul. Zielona (od końca)
1 ksiądz

Sobota (27 I) – od godz. 9.00
ul. Czarnogórska (jeden ksiądz – zaczyna od ronda)
1 ksiądz
ul. Żuradzka /domy prywatne i bloki – od ronda w kierunku Rynku /
1 ksiądz
ul. Kazimierza Wielkiego /domy prywatne od końca ulicy/
2 księży

Dnia 27. 01 .2018r. od godz. 15.30 rozpoczniemy także wizytę duszpasterską u osób, których nie zastaliśmy w domach w podanych terminach. Zgłoszenia adresów wraz z podaniem telefonu kontaktowego prosimy kierować do kancelarii parafialnej.